fbpx
Urodził się Feliks Konarski

Urodził się Feliks Konarski


9 stycznia 1907 r. urodził się Feliks Konarski. Poeta, prozaik, pisarz, aktor i pieśniarz, autor tekstów wielu popularnych piosenek, m.in.: „Wiosna, wiosna jest nareszcie”, „Gdzie twój tata smarkata” czy „Pięciu chłopców z Albatrosa”.

Feliks Konarski wraz z żołnierzami 2. Korpusu pokonywał szlak bojowy przez Persję, Irak, Palestynę, Egipt do Włoch. Jest autorem słów do pieśni „Czerwone Maki na Monte Cassino”, która upamiętnia czyn bitewny żołnierzy zdobywających ruiny klasztoru na osławionej górze.

Konarski, pseudonim Ref-Ren w swoim pisarstwie pozostawił ślad niezadowolenia jaki przyniosły ustalenia aliantów z Jałty. Urodził się w Kijowie, swoje życie związał z Lwowem, przez co oczekiwał utrzymania polskich granic wschodnich. Informacja o przejściu ich w posiadanie ZSRS i rekompensaty w postaci Ziem Zachodnich ubodła go osobiście. Po wojnie pozostał na emigracji. Animował i współtworzył polskie środowisko artystyczne w Londynie.

W latach 60. XX wieku wyjechał do Chicago, gdzie prowadził program radiowy zapoznający słuchaczy z polską kulturą przedwojenną. Zmarł 12 września, na obczyźnie, jednak pochowany został wraz ze swoimi kolegami, żołnierzami spod Monte Cassino, żegnany przez Polaków, którzy nigdy nie zapomnieli jego wpływu na prawdę.