fbpx
Urodził się Emil Przedrzymirski-Krukowicz

Urodził się Emil Przedrzymirski-Krukowicz


Emil Przedrzymirski-Krukowicz urodził się 25 stycznia 1886 roku w pobliżu dzisiejszej granicy polsko-białoruskiej, w Niemirowie.

Od 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego, pełniąc tam szereg funkcji dowódczych i sztabowych. Był m.in. szefem sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu V Kraków, I oficerem Sztabu Inspektoratu Armii nr IV, szefem Departamentu Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych, a także dowódcą piechoty dywizji 7 Dywizji Piechoty w Częstochowie. W 1932 roku awansował do stopnia generała brygady.

Podczas wojny obronnej 1939 roku, do 10 września dowodził Armią „Modlin”, a następnie tzw. armią gen. Przedrzymirskiego. Po kapitulacji tej jednostki wojskowej był przetrzymywany w niewoli niemieckiej do kwietnia 1945 roku. W tym samym roku awansował do stopnia generała dywizji. Po zakończeniu wojny znalazł się na uchodźstwie. Zmarł 29 maja 1957 roku w Toronto.

Został odznaczony m.in.: Orderem Virtuti Militari kl. V, Orderem Polonia Restituta kl. IV i Złotym Krzyżem Zasługi.

Fot. Gen. Emil Przedrzymirski-Krukowicz, domena publiczna.