Urodził się Bernard Mond, generał WP.

Urodził się Bernard Mond, generał WP.


Bernard Mond urodził się w Stanisławowie w 1887 roku.

Był uczestnikiem I wojny światowej, walk o Lwów, komendant Wilna. We Wrześniu’ 39 r. dowodził 6. Dywizją Piechoty, złożył broń po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, 20 września 1939 r., następnie przebywał w niemieckiej niewoli.

Zmarł 5 lipca 1957 r., został pochowany na cmentarzu wojskowym w Krakowie.