fbpx
Urodził się Antoni Iglewski

Urodził się Antoni Iglewski


Urodził się na Kujawach w Radziejowie. Gdy miał 17 lat wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, następnie walczył w powstaniu wielkopolskim oraz w wojnie polsko-bolszewickiej. W momencie wybuchu II wojny światowej mieszkał na Grodzieńszczyźnie. Brał udział w kampanii obronnej, a po jej zakończeniu przeszedł do konspiracji.

Pierwsze doświadczenia pracy w podziemiu zdobywał w Okręgu Białostockim ZWZ, gdzie krótko, bo do aresztowania w październiku 1940 r. przez NKWD,  pełnił rolę dowódcy okręgu. Na Łubiance otrzymał wyrok śmierci, jednak dzięki podpisaniu przez Sikorskiego układu z Sowietami, podobnie jak tysiące Polaków został wypuszczony z więzienia. Następnie wraz z częścią innych byłych więźniów przepłynął z Murmańska do Wielkiej Brytanii. Tam przeszedł na szkolenie dla cichociemnych.

Szkolenie było bardzo trudne. Jak zameldowałem się na szkolenie w Brygadzie Spadochronowej na kurs spadochroniarski, to następnego dnia, jak wchodziliśmy do kasyna, to trzymaliśmy się za nogi, żeby przekroczyć próg

– wspominał Iglewski.

W nocy z 17 na 18 lutego 1943 r. powrócił do Polski. Był to dla niego trzynasty skok spadochronowy. Antoni Iglewski przeszedł do oddziałów partyzanckich w okolice Miechowa pod Krakowem. Dowodził samodzielnego partyzanckiego baonu szturmowego „Suszarnia”  oraz zastępcą dowódcy 106 Dywizji Piechoty AK. Po wojnie zamieszkał na Wybrzeżu, jednak niedługo cieszył się wolnością, gdyż w 1948 roku został aresztowany. W 1953 roku sąd skazał go na 8 lat więzienia, z których odsiedział 3 – został zwolniony na mocy amnestii w 1956 roku. Zmarł w 1979 r.