Urodził się Antoni Chruściel, gen. WP, komendant Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK.

Urodził się Antoni Chruściel, gen. WP, komendant Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK.


fot. Antoni Chruściel, źródło: wikimedia commons