fbpx
Tomasz Arciszewski objął urząd premiera RP na uchodźstwie

Tomasz Arciszewski objął urząd premiera RP na uchodźstwie


29 listopada 1944 roku Tomasz Arciszewski został Prezesem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Arciszewski urodził się 4 listopada 1877 r. w Sierzchowach, w ówczesnym Królestwie Polskim. Karierę polityczną rozpoczął w roku 1918, obejmując tekę ministra poczt i telegrafów. Przez cały okres międzywojnia należał do Polskiej Partii Socjalistycznej, z której ramienia współtworzył od 1930 r. Centrolew. Po wybuchu II wojny światowej działał w konspiracji, a po dymisji Stanisława Mikołajczyka objął kierownictwo nad Radą Ministrów. Do końca sprzeciwiał się rozszerzeniu granic Polski na zachód, kosztem ziem wschodnich. W roku 1947 podał się wraz z nieuznawanym na arenie międzynarodowej rządem do dymisji. Zmarł 20 listopada 1955 r. w Londynie.