fbpx
Stanisław Wojciechowski został wybrany na Prezydenta RP

Stanisław Wojciechowski został wybrany na Prezydenta RP


Stanisław Wojciechowski urodził się w 1869 r. w Kaliszu. W czasie studiów rozpoczął działalność w konspiracyjnym Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i Zjednoczeniu Robotniczym. Wraz z Józefem Piłsudskim współtworzył Polską Partię Socjalistyczną i redagował „Robotnika”. W czasie I wojny światowej był członkiem Komitetu Narodowego Polskiego. Po wojnie związał się politycznie z PSL „Piast”, wykładał także w Wyższej Szkole Handlowej.

W 1919 r. objął tekę ministra spraw wewnętrznych w rządzie I. Paderewskiego, a następnie l. Skulskiego. Po zamordowaniu Gabriela Narutowicza został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta RP. Funkcję pełnił do zamachu majowego, kiedy został zmuszony do rezygnacji z urzędu. Powrócił wówczas do pracy naukowej.  Zmarł w 1953 r. w Gąbkach pod Warszawą.

Był odznaczony m. in. Orderem Orła Białego, Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości oraz wieloma odznaczeniami zagranicznymi.