fbpx
Spotkanie gen. Sikorskiego z prezydentem USA

Spotkanie gen. Sikorskiego z prezydentem USA


7 kwietnia 1941 roku gen. Władysław Sikorski spotkał się w Waszyngtonie z Franklinem Delano Rooseveltem.

Naczelny Wódz oraz premier Rządu RP na Uchodźstwie w jednej osobie, przedstawił prezydentowi USA koncepcję zjednoczenia Polski i Czechosłowacji. Miał to być sposób na utrzymanie równowagi politycznej w Europie Środkowowschodniej, po zakończeniu wojny. Ponadto, Roosevelt zapowiedział, że pokieruje akcją informacyjną o werbunku do wojska polskiego w Kanadzie, natomiast ze względu na ówczesną neutralność swojego kraju, nie zezwoli na bezpośrednią rekrutację obywateli amerykańskich o polskim pochodzeniu.

Efektem spotkania było zainteresowanie prezydenta USA śmiałymi planami federacyjnymi, jednak pomysł tworzenia wojska w Kanadzie został odroczony ze względu na zbyt małą ilość ochotników polonijnych. Przy okazji wizyty, gen. Sikorski spotkał się również z kołami polonijnymi, wśród których wygłosił szereg patriotycznych przemówień, a także odwiedził Ignacego Jana Paderewskiego, który w tym czasie na emigracji pełnił funkcję przewodniczącego Rady Narodowej RP.

Fot. Gen. Sikorski przemawiający z trybuny podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych w 1941 roku, źródło: NAC.