fbpx
Skazanie na śmierć Danuty Siedzikówny ps. Inka

Skazanie na śmierć Danuty Siedzikówny ps. Inka


3 sierpnia 1946 roku komunistyczny sąd w Gdańsku skazał na karę śmierci Danutę Siedzikównę ps. Inka – niespełna 18-letnią sanitariuszkę z oddziału, podlegającego majorowi Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. Łupaszko.

Danuta Siedzikówna dołączyła do Armii Krajowej, idąc w ślady swojej matki. Pełniła funkcję łączniczki, natomiast w czerwcu 1945 roku została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa za kontakty z AK. Niedługo po aresztowaniu została odbita przez 5 Brygadę Wileńską, która pozostawała pod dowództwem „Łupaszki”. Od tego czasu pełniła funkcję sanitariuszki.

„Inka” została ponownie aresztowana 20 lipca 1946 roku w wyniku denuncjacji. Została poddana brutalnemu śledztwu, jednak mimo tego nie zdradziła żadnych informacji. Na więziennym grypsie, skierowanym do jej sióstr, pisała: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Wyrok został wykonany 28 sierpnia 1946 roku.

Fot. Danuta Siedzikówna, źródło: domena publiczna.