fbpx
Rozstrzelanie „zakładników szymbarskich”

Rozstrzelanie „zakładników szymbarskich”


24 maja 1944 r. Niemcy rozstrzelali 10 członków podziemnej organizacji „Gryf Pomorski” w odwecie za zastrzelenie Niemca, byłego strażnika z obozu koncentracyjnego Stutthof.

Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” powstała 7 lipca 1941 r. na Pomorzu. Była to organizacja ponadpartyjna, która miała charakter wojskow0-cywilny, a jej zadaniem była pomoc uciśnionej ludności polskiej na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. „Gryf Pomorski” współpracował między innymi z Armią Krajową podczas operacji „Synteza” mającej na celu zidentyfikowanie i zinfiltrowanie fabryk benzyny syntetycznej koło Polic.