fbpx
Rozpoczęła się „Aktion Zamość”

Rozpoczęła się „Aktion Zamość”


W nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku rozpoczęły się pierwsze masowe wysiedlenia Polaków z terenu Zamojszczyzny. Miejsce to zostało bowiem wybrane przez Niemców jako obszar osiedleńczy dla ludności niemieckiej w Generalnym Gubarnatorstwie, a z czasem miało umożliwić dalszą kolonizację na wschodzie.

Już w listopadzie 1941 roku wysiedlono mieszkańców kilku okolicznych wsi, jednak masowe działania nastąpiły w rok później, a pierwszym punktem na ich mapie stała się wieś Skierbieszów. Całość akcji trwała z przerwami do sierpnia 1943 roku, a w jej wyniku Niemcy doprowadzili do wypędzenia ok. 110 tysięcy Polaków.

Fot. Polscy rolnicy wysiedlani z Zamojszczyzny na przełomie 1942 i 1943 roku, źródło: domena publiczna.