fbpx
Rozkaz o powołaniu Kedywu

Rozkaz o powołaniu Kedywu


22 stycznia 1943 r. Komenda Główna Armii Krajowej powołała Kierownictwo Dywersji (Kedyw).

W ten sposób połączono oddziały dywersyjne Związku Odwetu oraz „Wachlarza”, a organizację i dowództwo nad nową strukturą powierzono płk. Emilowi Fieldorfowi ps. Nil.

Do zadań Kedywu należało:

  • planowanie oraz realizacja akcji dywersyjno-sabotażowych
  • wypracowanie instrukcji prowadzenia akcji
  • szkolenie dowódców
  • prowadzenie badań z zakresu stosowania nowej broni i ich wdrażanie
  • organizowanie nowych oddziałów partyzanckich
  • produkcja materiałów sabotażowo-dywersyjnych (np. materiałów wybuchowych)
  • zaopatrywanie oddziałów bojowych w materiały sabotażowo-dywersyjne

Fot. Płk. Emil Fieldorf ps. Nil, domena publiczna.