Rozkaz o powołaniu Kedywu

Rozkaz o powołaniu Kedywu


Komenda Główna Armii Krajowej 22 stycznia 1943 r. powołała Kierownictwo Dywersji (Kedyw).

Połączono oddziały dywersyjne Związku Odwetu oraz “Wachlarza”, a organizację i dowództwo nad nową strukturą powierzono płk. Emilowi Fieldorfowi ps. Nil.

Do zadań Kedywu należało:

  • planowanie oraz realizacja akcji dywersyjno-sabotażowych
  • wypracowanie instrukcji prowadzenia akcji
  • szkolenie dowódców
  • prowadzenie badań z zakresu stosowania nowej broni i ich wdrażanie
  • organizowanie nowych oddziałów partyzanckich
  • produkcja materiałów sabotażowo-dywersyjnych (np. materiałów wybuchowych)
  • zaopatrywanie oddziałów bojowych w materiały sabotażowo-dywersyjne