fbpx
Wprowadzenie aktu „Lend-Lease”

Wprowadzenie aktu „Lend-Lease”


11.03.1941

Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelt podpisał Lend-Lease Act, na mocy której możliwe było stosowanie pożyczek wojenne w postaci sprzętu dla innych państw.

Na początku 1941 r., które pozostawały neutralne były Stany Zjednoczone. Zgodnie z założeniami podpisanego w listopadzie 1939r. aktu Cash and carry, Stany Zjednoczone mogły sprzedawać broń tylko za gotówkę. Z tej możliwości korzystali alianci, jednak z biegiem czasu zasoby finansowe Wielkiej Brytanii zaczęły się coraz bardziej kurczyć.

W związku z zaistniałą sytuacją, 11 marca 1941 r. Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelt podpisał Lend-Lease Act. Była to ustawa, która umożliwiała stosowanie pożyczek wojennych w postaci sprzętu wojskowego dla innych państw. Ustalono, że ich wartość nie powinna przekraczać sumy 1,3 mld USD. Największym beneficjentem tego aktu prawnego była Wielka Brytania, która otrzymała ok. 3/5 dostaw. W ich skład wchodziły m.in. czołgi, samoloty ciężarówki, samochody terenowe. Pozyskany w ten sposób sprzęt wojskowy był dla aliantów bardzo pomocny w dalszym prowadzeniu działań wojennych.

 

fot. Franklin D. Roosevelt podpisuje Lend-Lease Act, źródło: domena publiczna.