NSDAP wygrało wybory do Reichstagu

NSDAP wygrało wybory do Reichstagu


5 marca 1933 roku w Republice Weimarskiej odbyły się wybory do Reichstagu. Ich wynik odzwierciedla nastroje panujące w społeczeństwie niemieckim, w którym coraz większą popularność zaczęły zdobywać hasła głoszenie przez środowiska nacjonalistyczne (do czego przyczyniła się ciężka sytuacja ekonomiczna kraju).

We wspomnianych wyborach zwyciężyła Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP), która uzyskała 44% głosów (przy frekwencji wynoszącej blisko 89%). Na czele ugrupowania stał Adolf Hitler, który w styczniu 1933 roku objął stanowisko kanclerza. Wobec braku większości parlamentarnej, NSDAP weszła w koalicję z ugrupowaniami prawicowymi. W rezultacie tej współpracy rządowi udzielono specjalnych pełnomocnictw, które nadały Hitlerowi prawo do wydawania ustaw oraz uchylania konstytucji.

Były to zarazem ostatnie wielopartyjne wybory po dojściu do władzy Adolfa Hitlera, który w 1934 r. objął stanowisko prezydenta państwa. Jedyną legalną partią polityczną była NSDAP.