fbpx
Państwa Ententy uznały wschodnie granice Rzeczypospolitej

Państwa Ententy uznały wschodnie granice Rzeczypospolitej


11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, jednak przez kolejne miesiące trwał proces formowania polskich granic. Na wschodzie o ich przebiegu zadecydował m.in. sukces WP w starciu z bolszewikami, zwieńczony podpisaniem traktatu ryskiego. Terytorium kraju powiększono także w wyniku tzw. bunt Żeligowskiego. W rezultacie w 1922 roku do obszaru II RP włączona została Litwa Środkowa.

W roku następnym Polska podjęła starania o uznanie przebiegu granicy na wschodzie. Jej przebieg oficjalnie uznany został przez państwa zachodnie 15 marca 1923 r. Tego dnia Rada Ambasadorów wielkich mocarstw uznała granicę ryską oraz linie demarkacyjną istniejącą na Wileńszczyźnie za wschodnia granicę Polski.

 

fot. Strażnica Korpusu Ochrony Pogranicza nad Słuczą, na granicy polsko-radzieckiej, źródło: NAC.