fbpx
Urodził się Witold Kieżun

Urodził się Witold Kieżun


06.02.1922 r. urodził się Witold Kieżun ps. Wypad, żołnierz AK, powstaniec warszawski, profesor nauk ekonomicznych, teoretyk zarządzania.

Witold Kieżun urodził się w Wilnie w rodzinie lekarskiej. W 1931 roku przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1939 roku zdał maturę, a w roku 1942 ukończył studia w Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki (dawniejszej Wawelberga i Rotwanda) uzyskując dyplom technika – inżyniera budowy maszyn, a następnie studiował na Wydziale Prawa tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Równocześnie od 1939 r. w konspiracji. Służył w kompanii łączności „K-4” batalionu „Karpaty” pułku „Baszta”, a następnie w Batalionie „Gustaw” NOW-AK.

Walczył w powstaniu warszawskim w stopniu kaprala podchorążego pod ps. „Wypad”. Służył w oddziale do zadań specjalnych „Harnaś”. Uczestniczył m.in. w akcjach zdobycia Poczty Głównej, Komendy Policji i parafialnego domu kościoła Świętego Krzyża. Odznaczony w sierpniu 1944 Krzyżem Walecznym, a w dniu 23 września 1944 roku dekorowany osobiście przez generała „Bora” Orderem Virtuti Militari i awansowany do stopnia podporucznika. Po kapitulacji powstania trafił do niewoli z której uciekł. Wiosną 1945 roku został aresztowany w Krakowie przez NKWD. W trakcie śledztwa w więzieniu przy Montelupich był torturowany, a następnie został zesłany do Gułagu Krasnowodsk na Pustyni Kara Kum. Ciężko chory został wydany polskim władzom, które osadziły Witolda Kieżuna w Obozie Pracy MBP w Złotowie, z którego został zwolniony w lipcu 1946.

Po ukończeniu studiów  prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim wrócił do Warszawy. Prof. Witold Kieżun jest autorem kilkudziesięciu książek i około 300 artykułów, referatów i rozdziałów w zbiorowych monografiach w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim i czeskim.