fbpx
Urodziny „Anody”

Urodziny „Anody”


7 marca 1923 r. w Warszawie urodził się Jan Rodowicz ps. Anoda, harcerz, porucznik WP.

Był synem Kazimierza (profesora Politechniki Warszawskiej) oraz Zofii. W czasie edukacji w szkole powszechnej rozpoczął swoją przygodę z harcerstwem (m.in. w 23 Warszawskiej Drużynie Harcerskiej). Wiosną 1939 roku zdał tzw. małą maturę.. W czasie okupacji kontynuował działalność w strukturach harcerskich i już w październiku 1939 został członkiem Szarych Szeregów. Zajmował się m.in. małym sabotażem,, jednocześnie uczęszczając na zajęcia w ramach tajnego nauczania (w 1941r. zdał egzamin maturalny). Od listopada 1942 r. był członkiem drużyny „Felek” z Hufca Centrum Grup Szturmowych Szarych Szeregów, a od września 1943 r. legendarnego batalionu „Zośka”. Brał udział w licznych akcjach bojowych. W dniu 26 marca 1943 r. był jednym z uczestników akcji pod Arsenałem, za co odznaczony został Krzyżem Walecznych. W tym samym roku brał także udział m.in. w działaniach konspiracyjnych o kryptonimach: Celestynów(opanowanie niemieckiego wagonu przewożącego więźniów do KL Auschwitz) oraz Taśma. W 1944 r. brał m.in. udział w akcji „Jula”, gdzie dowodził jednym z patroli odpowiedzialnych za wstrzymanie ruchu kolejowego na Rzeszowszczyźnie. W tym samym roku wziął także udział w powstaniu warszawskim. W trakcie walk o stolicę, 11 sierpnia 1944 r. odznaczony został Orderem Virtuti Militari V klasy. We wrześniu został poważnie ranny i ewakuowany z miasta. Trafił do szpitala w Otwocku, gdzie przeszedł długie leczenie.

W 1945 r. udał się do Milanówka, gdzie nawiązał kontakt z innymi dawnymi członkami batalionu „Zośka”. Postanowił wówczas, jak wielu z nich, zaangażować się w działalność w podziemiu antykomunistycznym i został żołnierzem oddziału dyspozycyjnego szefa Obszaru centralnego Delegatury Sił Zbrojnych. Był tam odpowiedzialny m.in. za akcje propagandowe. W chwili rozwiązania organizacji , w lecie 1945 r.,zrezygnował z dalszej aktywności konspiracyjnej, a później także  ujawnił się. To nie uchroniło go jednak od represji ze strony komunistycznego reżimu. W grudniu 1948r. został aresztowany i poddany brutalnemu śledztwu , a wkrótce potem, 7 stycznia 1949 r., zginął w niejasnych okolicznościach w siedzibie MBP.

 

fot. Jan Rodowicz „Anoda”, źródło: domena publiczna.