fbpx
Urodził się Kazimierz Pluta-Czachowski ps. Gołdyn

Urodził się Kazimierz Pluta-Czachowski ps. Gołdyn


11.02.1898 r., urodził się Kazimierz Pluta-Czachowski ps. Gołdyn, pułkownik WP, współzałożyciel i Komendant Organizacji Orła Białego, szef Oddziału V Komendy Głównej AK, zastępca Szefa Sztabu KG AK ds. dowodzenia i łączności.

Urodził się w Kozłowie (pod Miechowem). W młodości związał się ze skautingiem,”Zarzewiem” oraz wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich. Od 1914 roku służył w Legionach Polskich, a po „kryzysie przysięgowym” został internowany w obozie w Szczypiornie (obecnie dzielnica Kalisza). Jednak jako niepełnoletni został w krótkim czasie zwolniony. Pod koniec I wojny światowej w rodzinnych stronach został komendantem Obwodu Słomniki Polskiej Organizacji Wojskowej.

W niepodległej Polsce wstąpił do Wojska Polskiego. W momencie wybuchu II wojny światowej służył jako dowódca sztabu 18 Dywizji Piechoty. Jeszcze we wrześniu założył w Krakowie konspiracyjną Organizację Orła Białego (była to prawdopodobnie pierwsza tego typu organizacja w okupowanej Polsce), której został komendantem. Po powstaniu SZP-ZWZ został komendantem Obszaru Kraków-Śląsk. We wrześniu 1941 roku mianowany zastępcą Szefa Sztabu KG ZWZ-AK ds. dowodzenia i łączności. W trakcie powstania warszawskiego został ciężko ranny, wraz z cywilami opuścił stolicę. Z obozu przejściowego w Pruszkowie został skierowany na roboty przymusowe wgłąb Niemiec. Pod koniec 1944 r. zwolniony z powodu złego stanu zdrowia powrócił na południe kraju, gdzie dalej służył w Armii Krajowej.

Po wkroczeniu Sowietów został aresztowany, a następnie zesłany na rok do Kazachstanu. W 1949 r. na podstawie sfałszowanych oskarżeń  został skazany na 15 lat więzienia. W 1956 r. został zwolniony i zrehabilitowany. W czasie swojej służby odznaczony dwukrotnie Orderem Virtuti Militari (IV i V klasy), Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, sześciokrotnie Krzyżem Walecznych. Zmarł w Warszawie w 1979 r.

foto: Płk Kazimierz Pluta-Czachowski, źródło: domena publiczna