fbpx
Urodził się Aleksander Krzyżanowski ps. Wilk

Urodził się Aleksander Krzyżanowski ps. Wilk


18 lutego 1895 roku urodził się Aleksander Krzyżanowski ps. Wilk, generał WP, dowódca Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej.

Jesienią 1917 roku wstąpił do I Korpusu Polskiego, dowodzonego przez gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, a po jego rozwiązaniu osiadł w Warszawie. W momencie odzyskania niepodległości przez Polskę zgłosił się do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Walczył podczas wojny obronnej 1939 roku, a następnie wstąpił do struktur konspiracyjnej Służby Zwycięstwu Polski. W listopadzie 1939 roku wyruszył na Wileńszczyznę z zamiarem usprawnienia działalności miejscowej organizacji SZP. Od maja 1941 roku do lipca 1944 roku pełnił funkcję komendanta Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK. Dowodzone przez niego oddziały wzięły udział w operacji „Ostra Brama”, szturmując z sukcesem ufortyfikowane przez Niemców Wilno.

Kilkukrotnie aresztowany i więziony przez NKWD i UB. Zmarł w szpitalu więziennym 29 września 1951 roku. Pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady.

 

foto: Aleksander Krzyżanowski ps. Wilk, źródło: domena publiczna.