fbpx
Urodził się Emil Fieldorf

Urodził się Emil Fieldorf


20.03.1895 r.

Urodził się Emil Fieldorf ps. Nil, generał WP,

W sierpniu 1914 wstąpił do oddziałów tworzonych przez J. Piłsudskiego. Za męstwo w bitwie pod Hulewiczami otrzymał po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Order Virtuti Militari.

W okresie międzywojennym pozostał w Wojsku Polskim. W 1931 objął stanowisko zastępcy kierownika instruktora WF przy Ambasadzie RP w Paryżu. Po roku, gdy wrócił do Polski był żołnierzem Korpusu Ochrony Pogranicza. Po przegranej kampanii obronnej w 1939 roku ppłk Fieldorf zgłosił się do Armii Polskiej we Francji, do której po krótkim internowaniu na Węgrzech dotarł w lutym 1940 roku.

17 lipca 1940 roku został wysłany z powrotem do Polski będąc pierwszym emisariuszem Naczelnego Wodza wysłanym z Londynu. W okupowanym kraju pełnił istotne rolę w strukturach Komendy Głównej AK oraz struktur terenowych na Śląsku oraz Podlasiu. Na rozkaz gen. Roweckiego ps. „Grot” Fieldorf został szefem Kierownictwa Dywersji KG AK, potocznie nazywanego Kedywem. Przyjął wtedy pseudonim „Nil”. Jako szef Kedywu często wyjeżdżał w teren przeprowadzając inspekcje, jednak najtrudniejsze zdanie Fieldorf dostał pod koniec 1943 roku…

…stworzył konspirację wewnątrz Armia Krajowa. Powołano w tym celu organizację „Niepodległość” – „Nie”, której koncepcję, zasady ogólne i prace organizacyjne wypracował i prowadził „Nil”. W trakcie powstania warszawskiego pod fałszywym nazwiskiem Walentego Gdanickiego opuścił Warszawę. „Nil” awansowany na generała został zastępcą Komendanta Armii Krajowej gen. Okulickiego. Jednak 7 marca 1945 r. „Walenty Gdanicki” został przypadkowo aresztowany przez NKWD, oskarżony o spekulacje, a następnie wywieziony wgłąb ZSRS.

Do Polski powrócił po ponad 2 latach katorżniczej pracy w łagrze. Zamieszkał z rodziną w Łódź. Był przeciwny podejmowania walki zbrojnej przeciwko władzom komunistycznym. jednak odrzucił możliwość ucieczki z kraju uważając ją za przejaw tchórzostwa i nielojalności wobec żołnierzy AK, za których czuł się odpowiedzialny.

W 1948 roku ujawnił się. Aresztowano go w 1950 roku, w trakcie przesłuchiwania był namawiany do współpracy z władzami komunistycznym. Gdy odmówił został skazany na śmierć. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 roku o godz. 15. Do dziś nie odnaleziono ciała generała „Nila”.