fbpx
Powtórzenie podpisania aktu kapitulacji Niemiec

Powtórzenie podpisania aktu kapitulacji Niemiec


Koalicja antyhitlerowska osiągnęła swój cel  w maju 1945 roku. 7 maja we francuskim Reims przedstawiciele III Rzeszy podpisali akt kapitulacji. Sam przebieg tego wydarzenia i następnych dni symbolicznie pokazywał ujawniające się podziały i zarzewia przyszłych konfliktów wśród zwycięskich państw. Na żądanie J. Stalina powtórzono podpisanie dokumentu, który chciał by dokonało się to w zdobytym przez Armię Czerwoną Berlinie. Stronę Narodów Zjednoczonych reprezentowali: Gieorgij Żukow (ZSRS), Carl Spaatz (SZA), Arthur Tedder (WB) oraz ostatecznie dopuszczony Jean de Lattre de Tassigny (FRA). Po stronie niemieckiej wystąpili: Wilhelm Keitel, Hans-Georg von Friedeburg i Hans- Jürgen Stumpff. Wielce znamiennym był fakt  braku przedstawiciela Polski wśród sygnatariuszy aktu, mimo że to od ataku na Polskę rozpoczęła się wojna. Późna godzina ostatecznego zamknięcia wszelkich formalności sprawił, iż kapitulacja z perspektywy czasu miejscowego nastąpiła w nocy z 8 maja na 9 maja.  Oznaczało to,  że w Moskwie nastał już kolejny dzień. Ważny wydźwięk propagandowy tego wydarzenia sprawił, że konsekwencją było przyjęcie dwóch różnych dat zakończenia wojny na kontynencie europejskim, w zależności od tego po której stronie powstającej żelaznej kurtyny znajdowało się dane państwo.  Po 7, 8 lub 9 maja, Aliantom pozostała do pokonania jeszcze Japonia walcząca zaciekle z Republiką Chińską i Stanami Zjednoczonymi.