fbpx
Powstała Narodowa Organizacja Wojskowa

Powstała Narodowa Organizacja Wojskowa


13 października 1939 r. w Warszawie powstała Narodowa Organizacja Wojskowa (początkowo pod nazwą Armia Narodowa oraz Organizacja Wojskowa Stronnictwa Narodowego). Była to organizacja związana z politycznym ugrupowaniem Stronnictwa Narodowego, nieuznająca zwierzchnictwa Służby Zwycięstwa Polski-Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej (w VIII 1942 r. nastąpił rozpad i część organizacji scaliła się z AK).

 

Fot. Józef Rokicki – jeden z komendantów głównych NOW (źródło: wikimedia commons).