fbpx
Powołanie rządu Stanisława Mikołajczyka

Powołanie rządu Stanisława Mikołajczyka


14 lipca 1943 roku Stanisław Mikołajczyk został powołany na urząd premiera przez prezydenta RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza. Po śmierci gen. Władysława Sikorskiego, funkcja premiera oraz Naczelnego Wodza została rozdzielona pomiędzy dwie osoby. Wodzem Naczelnym został wówczas mianowany gen. Kazimierz Sosnkowski.

Nowy gabinet pod kierownictwem Mikołajczyka tylko w niewielkim stopniu różnił się od poprzedniego. Nastąpiły nieliczne zmiany personalne, a wśród nich najważniejszymi było przydzielenie ministerstwa spraw zagranicznych Tadeuszowi Romerowi oraz funkcji wicepremiera Janowi Kwapińskiemu.

Sam Mikołajczyk uważany był za kontynuatora linii politycznej gen. Sikorskiego, a w swoich działaniach dążył przede wszystkim do ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych z ZSRR, co miało być oparte jednocześnie na pomocy państw zachodnich.

Fot. Rząd Stanisława Mikołajczyka, źródło: domena publiczna.