fbpx
Początek akcji Werwolf

Początek akcji Werwolf


Akcja „Werwolf” czyli Wilkołak, została rozpoczęta przez Niemców 24 czerwca 1943 r. W sowim zamyśle i przebiegu była akcją pacyfikacyjno-wysiedleńczą skierowaną wobec Polaków zamieszkujących obszar Zamojszczyzny. Przeprowadzona została w związku z realizacją i planu nazistowskiego Generalplan Ost, zakładającego zupełne oczyszczenie tych terenów z Polaków i stworzenie „przestrzeni życiowej” dla Niemców. W rezultacie  ze 171 wsi wysiedlono, według różnych szacunków od 30 do 60 tysięcy osób. Liczne działania odwetowe Polaków oraz trudna sytuacja Niemców na froncie wschodnim spowodowały zawieszenie Akcji „Werwolf” w lipcu 1943 r. Niemcy zakładali jej zakończenie na okres po zaprzestaniu działań wojennych. Z polecenia Hansa Franka nastąpiło również powierzenie akcji przesiedleńczej w ręce Jakoba Sporrenberga, który zimą i wiosną 1944 r. nadzorował  proces przesiedlania ludności w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa. Na zdjęciu Odilo Globocnik, odpowiedzialny za prowadzenie operacji.