Napad na Komunalną Kasę Oszczędności w Warszawie

Napad na Komunalną Kasę Oszczędności w Warszawie


30 listopada 1942 r. żołnierze Gwardii Ludowej dokonali skoku na Komunalną Kasę Oszczędności w Warszawie, zdobywając znaczne fundusze na działalność konspiracyjno-propagandową. Gwardia Ludowa stanowiła zbrojne ugrupowanie Polskiej Partii Robotniczej. Powstała 28 marca 1942 r., a 1 stycznia 1944 r. zasiliła szeregi Armii Ludowej.