fbpx
Internowanie ORP Orzeł w Tallinie

Internowanie ORP Orzeł w Tallinie


15 września 1939 roku, wskutek nacisku III Rzeszy, ORP „Orzeł” został internowany w Tallinnie.

Okręt podwodny Polskiej Marynarki Wojennej ORP „Orzeł” był dowodzony przez kapitana marynarki Jana Grudzińskiego. W nocy z 17 na 18 września 1939 roku rozbrojony już okręt wsławił się brawurową ucieczką do Wielkiej Brytanii, skąd podjął się dalszej kontynuacji walki na morzu. Doprowadziło to do utworzenia na terenie Estonii sowieckich baz wojskowych, gdyż Związek Sowiecki uznał te wydarzenia za wystarczający pretekst do podjęcia działań. Sowieckie bazy wojskowe zostały następnie weszły w skład terytorium Związku Sowieckiego.

Fot. ORP „Orzeł” wpływający po raz pierwszy do Gdyni, źródło: domena publiczna.