fbpx
Hitler wypowiedział Polsce pakt o nieagresji

Hitler wypowiedział Polsce pakt o nieagresji


28 kwietnia 1939 roku w trakcie przemówienia w Reichstagu Adolf Hitler wypowiedział polsko-niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy z 1934 roku .

Pretekstem do zerwania umowy była odmowa spełnienia niemieckich żądań (przyłączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy, poprowadzenia przez Pomorze eksterytorialnej autostrady do Prus Wschodnich, przystąpienia przez II RP do paktu antykominternowskiego) oraz podpisanie polsko-brytyjskich gwarancji wzajemnej pomocy wojskowej w przypadku agresji III Rzeszy.

 

fot. Minister J.Ribbentrop podczas wizyty w Polsce w 1935 r., źródło: NAC