fbpx
Hitler podpisał Fall Weiss

Hitler podpisał Fall Weiss


11 kwietnia 1939 roku Naczelne Dowództwo Niemieckich Sił Zbrojnych przedstawiło Hitlerowi projekt dyrektywy w sprawie gotowości bojowej armii niemieckiej na lata 1939-1940. Jedną z części planu był tzw. Wariant Biały (Fall Weiss), który dotyczył ataku na Polskę.

Adolf Hitler podpisał dyrektywę niemal tydzień po tym jak Wielka Brytania oraz Polska podpisały wzajemne gwarancje wojskowe w razie wojny. 'Wariant Biały” zakładał atak na Polskę od północy, wzdłuż granicy polsko-niemieckiej oraz od południa z terenu sojuszniczej Słowacji. Głównym celem planu było szybkie zajęcie stolicy Polski oraz odcięcie polskich wojsk przed ich wycofaniem za linię Wisły.

fot. Gen.Walther von Brauchitsch, naczelny dowódca niemieckich wojsk lądowych w latach 1938-1942, źródło: domena publiczna.