fbpx
gen. Sikorski został Naczelnym Wodzem

gen. Sikorski został Naczelnym Wodzem


Na mocy przepisów „konstytucji kwietniowej” pozostający na emigracji we Francji Władysław Raczkiewcz został mianowany przez Ignacego Mościckiego na Prezydenta RP.

Prezydent polecił sformowanie rządu Augustowi Zaleskiemu. Był to jednak polityk związany z obozem sanacji, dlatego nie miał on poparcia polskich elit emigracyjnych. Liderem tychże elit był natomiast gen. Władysław Sikorski, który cieszył się poparciem i sympatią Francuzów. 30 września Sikorski został Prezesem Rady Ministrów.

Niedługo potem do Francji przybył gen. Kazimierz Sosnkowski, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, który po śmierci Marszałka został odsunięty na boczny tor polskiej polityki przez marszałka Rydza-Śmigłego. Sosnkowski został mianowany przez Raczkiewicza na osobę, która w razie niemożności pełnienia funkcji zastąpi Prezydenta RP. Ponadto po przyjeździe generała do Francji wydawało się, że to właśnie on przejmie funkcję Naczelnego Wodza. Jednak elity polityczne na czele z premierem Sikorskim nie dopuściły do tego i w dniu 7 listopada 1939 r. Naczelnym Wodzem oraz Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych został Władysław Sikorski.