fbpx
Ciężka klęska Armii „Modlin” pod Mławą

Ciężka klęska Armii „Modlin” pod Mławą


Bitwa pod Mławą była jednym z pierwszych kilkudniowych starć z siłami niemieckimi w ramach wojny obronnej. W walkach brała udział Armia „Modlin”, dowodzona przez gen. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego.

4 września 1939 roku, toczona od trzech dni bitwa graniczna zaczęła wygasać. Wydany wieczór wcześniej, 3 września, rozkaz odwrotu nie dotarł jednak do wszystkich wysuniętych polskich placówek. Ponadto, część z nich dobrowolnie chciała pozostać dalej na swoich pozycjach. 4 września rano Niemcy przeprowadzili natarcie, a pozostałe polskie załogi ofiarnie ostrzeliwały nieprzyjaciela oraz broniły się do końca. 20. Dywizja Piechoty, wchodząca w skład Armii „Modlin”, została jeszcze na krótko wsparta przez oddziały Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, jednak ostatecznie 20. DP została rozbita przez niemieckie lotnictwo.

W wyniku tych niekorzystnych dla Polski wydarzeń został odsłonięty kierunek, umożliwiający siłom niemieckim dotarcie bezpośrednio z Prus Wschodnich w stronę Warszawy.

 

Fot. Emil Krukowicz-Przedrzymirski, źródło: domena publiczna.