fbpx
Bitwa pod Osuchami

Bitwa pod Osuchami


21 czerwca 1944 r. na terenie Puszczy Solskiej jednostki niemieckie biorące udział w operacji „Sturmwind II”, polegającej na likwidowaniu sił partyzanckich, przepuściły atak na zgrupowania oddziałów leśnych Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w rejonie Tanwi. Ok. 1200 partyzantów dowodzonych przez mjr. Edwarda Markiewicza „Kalinę” zdołało wycofać się na południe, chociaż pozostawali nadal w pierścieniu utworzonym przez siły przeciwnika, liczące ok. 30 tys. żołnierzy Wehrmachtu oraz funkcjonariuszy SS i policji. Oddziały polskie pomimo dramatycznych prób przebicia się przez okrążenie, zostały zepchnięte na bagna w rejonie miejscowości Osuchy, gdzie w dniach 24-25 czerwca zostały rozbite. Wysokie straty wynoszące ok. 400 zabitych Polaków, przesądziły o poniesionej przez nich klęsce.

Na fotografii rekonstrukcja bitwy, źródło domena publiczna.