fbpx
Aresztowanie „Dzieci z Izieu”

Aresztowanie „Dzieci z Izieu”


6 kwietnia 1944 roku gestapo za zgodą francuskich władz kolaboracyjnych Vichy aresztowało w Izieu 44 żydowskich dzieci wraz siedmiorgiem opiekunów. Aresztowani zostali przewiezieni do KL Auschwitz-Birkenau oraz do obozu w Tallinie. Spośród aresztowanych tylko 1 osoba przeżyła wojnę.

Rozkaz do aresztowania dzieci dał Klaus Barbie, nazywanym „rzeźnikiem z Lyonu, który po II wojnie światowej był na usługach Amerykanów oraz Brytyjczyków. Gdy ochrona Anglosasów się skończyła Barbie, dzięki pomocy biskupa katolickiego w Watykanie – Aloisa Hudala uciekł do Ameryki Płd. Francuzi wpadli na jego trop w 1974 r. a do jego procesu doszło dopiero pod koniec lat 80. W procesie zbrodniarz został skazany na dożywocie.

fot. Tablica pamiątkowa w Lyonie, źródło: domena publiczna.