fbpx
Aresztowanie Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”

Aresztowanie Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”


17 lipca 1944 r. oficerowie ujawnionych oddziałów AK na Wileńszczyźnie na czele z ich dowódcą płk. Aleksandrem Krzyżanowskim ps. Wilk zostali aresztowani przez funkcjonariuszy NKWD i zesłani do łagrów.