Akcja “Wieniec”

Akcja “Wieniec”


7 października 1942 r. Oddziały AK ze Związku Odwetu przeprowadziły w okolicach stolicy akcję “Wieniec” w celu zablokowania warszawskiego węzła kolejowego.