Akcja AK “Za kotarą”

Akcja AK “Za kotarą”


8 października 1943 r. Armia Krajowa przeprowadziła akcję likwidacji Józefa Staszauera, oficera działającego w strukturach Komendy Głównej AK  i jednocześnie szpicla gestapo.