fbpx

W okupowanym Krakowie


Cele operacyjne: uczeń powinien wiedzieć (znać):

  • postaci: Stanisław Klimecki, Michał Karaszewicz-Tokarzewski, Tadeusz Komorowski, Józef Spychalski, Ryszard Nuszkiewicz, Stanisław Marusarz, Tadeusz Pankiewicz, Karol Wojtyła, Tadeusz Kantor, Hans Frank;
  • wydarzenia: kampania obronna 1939 r., zajęcie Krakowa przez wojska niemieckie, utworzenie Generalnego Gubernatorstwa, powstanie Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, utworzenie getta
    w Krakowie, triada zamachów, utworzenie zgrupowania „Żelbet”, „wyzwolenie” Krakowa;
  • pojęcia: Amia Krajowa, okupacja, Generalne Gubernatorstwo, konspiracja, Polskie Państwo Podziemne, Armia Krajowa, Kennkarte (Karta Rozpoznawcza), Arbeitskarte (Karta Pracy), Volksdeutsch, karta żywnościowa, kontyngent, getto, Sonderaktion Krakau.

Cele wynikające z podstawy programowej dla szkół podstawowych, uczeń:

  • charakteryzuje polityczną i militarną działalność Polskiego Państwa Podziemnego, w tym formy oporu wobec okupantów;
  • porównuje założenia oraz metody polityki niemieckiej i sowieckiej w okupowanej Polsce.

Metody i środki dydaktyczne: warsztaty online