fbpx

8.03.2000 r. Uchwała w sprawie utworzenia Muzeum AK


8 marca 2000 roku podpisana została Uchwała XLV/348/00 Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

Organizatorami nowo powołanej instytucji kultury zostały wspólnie:

  • Gmina Miejska Kraków, z ówczesnym Prezydentem Miasta Krakowa Andrzejem Gołasiem i Przewodniczącym Rady Miasta Stanisławem Handzlikiem
  • Województwo Małopolskie, z ówczesnym Marszałkiem Województwa Markiem Nawarą i Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego Janem Wieczorkowskim

Fundamentem wspólnej organizacji instytucji Muzeum AK stała się umowa, stanowiąca załącznik do Uchwały, pomiędzy Miastem Kraków i Województwem Małopolskim o wspólnym utworzeniu, prowadzeniu i finansowaniu instytucji.

Pomysłodawcami idei powstania muzeum byli żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego i jego Sił Zbrojnych. Krakowscy kombatanci ze Związku Żołnierzy Armii Krajowej po 1989 r. podejmowali szereg działań w kierunku utworzenia instytucji stojącej na straży dziedzictwa historycznego i pamięci o Armii Krajowej i jej żołnierzach.

Dokładnie rok wcześniej, 8 marca 1999 roku Fundacja Muzeum Historii Armii Krajowej uzyskała zgodę na prowadzenie statutowej działalności w obiektach wojskowych przy ul. Bosackiej, tj. przy dzisiejszej ul. Wita Stwosza, pod numerem 12, gdzie do dziś prowadzona jest działalność Muzeum AK.