fbpx

Współpraca ze Stowarzyszeniem MANKO-Głos Seniora


W 2021 Stowarzyszenia MANKO-Głos Seniora  przystąpiła do realizacji projektu Nieznani Bohaterowie Niebios, którego partnerem było Muzeum Armii Krajowej. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu zrealizowany został projekt edukacyjny, który składał się: z dwóch konferencji tematycznych, dwunastu piętnastominutowych filmów przestawiających losy załóg wykonujących misje zrzutowe lub operacje bobowe na terenie Polski oraz z wydawnictwa popularno-naukowego i strony internetowej https://bombowce.pl/

Przygotowanie scenariusza i jego realizacja była częścią aktywności Działu Historycznego MAK w ramach współpracy przy omawianym projekcie.